Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia

Zamknij

REZERWACJE

Prosimy o wypełnienie każdego pola, znajdującego się w tym formularzu
Po wypełnieniu i wysłaniu formularza, otrzymacie Państwo wiadomość na podany adres mailowy z umową.
Umowa stanie się skuteczna po mailowym potwierdzeniu przez nas dostęności miejsc
(maksymalny czas 24 godziny od wysłania formularza) oraz wpłacie zaliczki określonej w tym potwierdzeniu.

Zgłoszenie / Umowa uczestnictwa w obozie Expert

1. Dane uczestnika

Data urodzenia dziecka ulica, nr domu lub mieszkania, kod pocztowy i miejscowość

2. Dane rodzica (opiekuna prawnego)

ulica, nr domu lub mieszkania, kod pocztowy i miejscowość

3. Informacje o formie wypoczynku - obozie


Adres obozu:
Ośrodek wypoczynkowy w Nowym Dworku, 66-200 Świebodzin

4. Dodatkowe płatne usługi

Cena transportu: 0 zł
Cena obozu: 0 zł
Cena ostateczna:0 zł

Informacje / oświadczenia

  • Wszelkie informacje dotyczące wpisu Organizatora do rejestru organizatorów turystyki, uprawnień do organizacji imprez turystycznych - obozów, numery zgłoszeń obozów do właściwego kuratorium, potwierdzenie że uczestnik obozu faktycznie uczestniczył w obozie znajdować się będą na fakturze wystawionej przez Organizatora.
  • Wpis Organizatora do rejestru organizatorów turystyki znajdują się również na stronie internetowej Organizatora
  • Potwierdzenia zgłoszenia poszczególnych obozów do właściwego kuratorium znajdują się na stronie internetowej Organizatora.
  • Organizator nie wystawia żadnych dodatkowych zaświadczeń i oświadczeń, których treść zawarta jest na wystawionej fakturze

Zapoznałam(em) się i akceptuję Ogóle Warunki Uczestnictwa i regulaminy Organizatora, dostępne na stronie interenetowej Organizatora
Integralną częścią umowy jest poniższa Karta kwalifikacyjnaKarta kwalifikacyjna

W przypoadku braku przeciwskazań prosimy wpisać: "brak"

INFORMACJE O SZCZEPIENIACH OCHRONNYCH (wraz z podaniem roku)

1) Tężec

2) Błonica

INFORMACJE O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA


1) Dolegliwości lub objawy, które występują u dziecka: omdlenia, drgawki z utratą przytomności, częste bóle głowy, zaburzenia równowagi, częste wymioty, krwotoki z nosa. ataki duszności, przewlekły kaszel, szybkie męczenie się, częste bóle brzucha, bóle stawów, urazy kończyn, inne (wymienić jakie), czy nosi aparat ortodontyczny, czy nosi okulary:

2) Przebyte poważne choroby

3) Uczulenia (proszę wymienić jakie, np. zwierzęta, leki)

4) Leki ( Rodzice, którzy chcieliby, aby dziecko stale przyjmowało jakiekolwiek leki w trakcie trwania obozu zobowiązani są przedłożyć organizatorowi wypoczynku zaświadczenie lekarskie zawierające następujące informacje: nazwa leku, sposób i ilość dawkowania leku, postępowanie w razie nasilenia objawów choroby.

5) Diety i uczulenia pokarmowe (proszę wymienić spośród: wegetarianizm, weganizm, dieta bezglutenowa, dieta bezlaktozowa, dieta bezmleczna, inne). W przypadku uczuleń pokarmowych proszę o wskazanie pokarmów i produktów

6) Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym

UWAGI


Uwagi(wspólne zakwaterowanie, szczególne informacje, inne ustalenia)


Proszę o zaznaczenie wszystkich pól

Wyrażam zgodę na zastosowanie ogólnodostępnych leków o działaniu objawowym sprzedawanych bez recepty lekarskiej np. leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwbiegunkowe, odkażające jamę ustną, krople o działaniu miejscowym, bandaże i opatrunki, maści itp.

Wyrażam zgodę na dokonanie przeglądu czystości skóry głowy dziecka i w razie konieczności na zastosowanie dostępnych w aptekach preparatów likwidujących pasożyty.

W przypadku konieczności sprawowania stałej opieki nad dzieckiem z powodu zachorowania, bądź konieczności umieszczenia go szpitalu zobowiązuję się do przejęcia opieki nad dzieckiem w ciągu 24 godzin.

W razie zagrożenia zdrowia lub życia dziecka zgadzam się na jego leczenie, niezbędne zabiegi diagnostyczne i operacje

Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowo ruchowych, które zawarte są w programie wybranego obozu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. późn. 2135, z późń. zm).